Wat kan er bij ons nu gebeuren?
 
datum: 28 augustus 2013

Simon-troostWat kan er bij ons nu gebeuren?


Elke dag gaat u vol enthousiasme aan de slag in uw bedrijf. Het werven van nieuwe klanten, uitvoeren van orders en zorgen dat iedereen tevreden is. Maar stel dat een van uw medewerkers een ongeval krijgt? Hebt u er dan voldoende aan gedaan om dat te voorkomen? Sinds 1 januari 2013 staan er hoge boetes op het niet naleven van de arbowet.

Maar geldt de arbowet ook voor u als kleine ondernemer? De arbowet is daar helder in: als er arbeid wordt verricht onder uw gezag moet u een arbobeleid voeren. De bedrijfsomvang maakt daarbij niet uit. U bent dus verantwoordelijk voor uw eigen medewerkers, maar ook voor uitzendkrachten, stagiaires en zzp’ers.
Een goed arbobeleid begint met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit is een systematische inventarisatie van alle risico’s in uw bedrijf zoals beeldschermwerk, valgevaar, agressie en pesten. Op basis van de RI&E wordt een plan van aanpak gemaakt. Hierin wordt aangegeven welke maatregelen genomen gaan worden, door wie en op welke termijn.
Gelukkig hoeft u het wiel niet zelf uit te vinden. In veel branches is een ‘branche RI&E’ beschikbaar specifiek gericht op risico’s in uw bedrijfstak. Handig is ook de arbocatalogus, het oplossingenboek om risico’s te voorkomen. Als uw branche geen arbocatalogus kent, dan is rondsnuffelen in die van een vergelijkbare branche een optie.
De arbowet kent, zonder volledig te zijn, nog een aantal verplichtingen. Een bedrijfsarts of arbodienst is verplicht voor onder andere verzuimbegeleiding en medische onderzoeken. Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben. Uw medewerkers moeten goed geïnstrueerd en opgeleid zijn voor hun taak en voorgelicht over de risico’s. Een arbeidsongeval moet bij de Inspectie SZW worden gemeld als het slachtoffer overlijdt, blijvend letsel oploopt of een ziekenhuisopname nodig is.
Als u de arbowet overtreedt, kan de Inspectie SZW hoge boetes (enkele duizenden euro’s) opleggen. Bij recidive worden ze verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Het zwaarste middel dat de inspectie SZW heeft is het stilleggen van het werk… en welke ondernemer zit daar nu op te wachten?

Door Simon Troost, Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie en eigenaar van AdviceSelect, www.adviceselect.nl.
ZP-NET Hoofddorp brengt zelfstandig ondernemers bij elkaar. Zie www.zp-nethoofddorp.nl.