Ondernemer en overlijden
 
datum: 02 april 2014

Glen

We krijgen er uiteindelijk allemaal mee te maken. Het overlijden van iemand die u dierbaar is. De eerste dagen na het overlijden gaan als een film aan u voorbij. Een onwerkelijke periode. Na de uitvaart/crematie komt het dagelijkse leven echter weer op gang en moet er nogal wat afgewikkeld worden.

Bij een particulier is dit al niet eenvoudig, maar bij een ondernemer kan het nog veel ingewikkelder worden. Daarom kunt u als zelfstandige beter tijdens uw leven al een aantal zaken vastleggen. Zeker als u een eenmanszaak hebt. Als u wegvalt zal uw bedrijf onbeheerd achter blijven. Wanneer niemand weet wat het wachtwoord van uw computer is, of waar de sleutel van de kluis ligt kan er niets overgenomen worden. Uw klanten kunnen niet op de hoogte worden gebracht en facturen worden niet verstuurd of betaald…

U kunt dit voorkomen door een document op te stellen waarin alle belangrijke zaken vermeld staan. Aan de hand hiervan kan een zaakwaarnemer dan de lopende zaken afhandelen, afspraken afzeggen of verschuiven en de nodige financiële verplichtingen nakomen. Overhandig dit document aan een persoon die u vertrouwt en waarvan u weet dat hij of zij in staat is de zaken netjes af te ronden.

Maar zelfs als u alles goed hebt vastgelegd kan er bij uw overlijden onduidelijkheid zijn over uw nalatenschap. Daarom is het voor uw nabestaanden verstandig om de erfenis onder voorwaarde te aanvaarden (=beneficiair). Er wordt dan een boedelbeschrijving gemaakt, die inzicht verschaft in de bezittingen en schulden van de overledene. Is alles in orde, dan kan de erfenis definitief (=zuiver) aanvaard worden. Accepteert iemand een erfenis meteen, dan loopt hij het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de overledene.

Dankzij het recente “Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden” wordt een erfgenaam (ietwat) beschermt. Aanvaardt iemand direct een erfenis met schulden, die hij niet kon voorzien dan kan hij binnen drie maanden bij de Kantonrechter een (gedeeltelijke) ontheffing vragen.
Maar beter is natuurlijk om deze rompslomp te vermijden en een erfenis in eerste instantie beneficiar te aanvaarden. Dat kan een gang naar de rechter voorkomen.

Glen Noordwijk, eigenaar van OVNL en lid van ZP-NET Hoofddorp.

U kunt uw nabestaanden veel werk uit handen nemen door vooraf zoveel mogelijk vast te leggen. Ga voor meer informatie naar www.ovnl.net. Ontzorgen is onze passie.