Terug naar overzicht
3 apr. 2020 - Nieuwsbrief 146: Een bericht van de gemeente

Nieuwsbrief 146:Een bericht van de gemeente

In deze nieuwsbrief:

 • Van het bestuur
 • Tijdelijke noodmaatregelen ondernemers van start
 • De volgende bijeenkomsten van ZP-NET (onder voorbehoud)


Corona
Van het bestuur

Hierbij weer een korte nieuwsbrief van ZP-NET. Hopelijk is iedereen nog ging goede gezondheid en draait het bedrijf ook in meer of mindere mate door. Is dat niet het geval lees dan vooral verder...

Tot nu toe hebben we (nog) geen acties, vragen of tips ontvangen van onze leden, maar gisteren kwam er wel een nieuw persbericht van de gemeente binnen over steun aan de Haarlemmermeerse ondernemers. Lees snel het artikel hieronder om te zien of je er zo nodig voor in aanmerking komt.

Daarnaast wil het bestuur van ZP-NET iedereen er aan herinneren om via deze nieuwsbrief elkaar dingen te vragen of aan te bieden. Een online "Vraag & Aanbod" dus. Zo kunnen mede-ondernemers elkaar helpen, zelfs op een afstand. Dus zit je met een probleem, of heb je iets bedacht om het leven van je collega-ondernemer dragelijker te maken, stuur een bericht aan de secretaris. Als we voldoende materiaal hebben zullen we proberen dit elke vrijdag met jullie te delen.

 


Gemeente

Tijdelijke noodmaatregelen ondernemers van start

De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus niet verder te laten verspreiden hebben een enorm effect op ondernemers. Veel bedrijven zijn gedwongen gesloten of kampen met flinke omzetverliezen. Hierdoor worden niet alleen de ondernemers zelf maar ook hun werknemers en hun gezinnen getroffen. Om ondernemers te helpen kondigde het kabinet onlangs een pakket financiële noodmaatregelen aan. Eén van deze maatregelen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze wordt uitgevoerd door de gemeente.
 
Wethouder Johan Rip (Werk & Inkomen en Ondernemerschap): “Veel ondernemers in Haarlemmermeer zitten door de coronacrisis financieel in zwaar weer en kampen met grote onzekerheid. We begrijpen dat mensen zich zorgen maken om het voortbestaan van de onderneming waarin ze hun energie, liefde en geld hebben gestoken. Daarom proberen we als gemeente te doen wat we kunnen om onze ondernemers te helpen. Deze moeilijke periode moeten we samen doorstaan.”
 
Wat is de Tozo?
De Tozo is een versoepelde versie van het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De regeling helpt zzp’ers die geen of nauwelijks inkomsten hebben door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel beroep op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo wordt onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. De Tozo biedt twee vormen van ondersteuning:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto. Deze hoeft niet te worden terugbetaald.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd die wel moet worden terugbetaald. De lening bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%.

Voor wie is Tozo bedoeld?
De Tozo regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis financieel in de knel komen en die:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • nog geen recht hebben op pensioen;
 • wonen in Haarlemmermeer en rechtmatig in Nederland verblijven;
 • Nederlander zijn of wettelijk gelijkgesteld zijn aan Nederlanders;
 • hun bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitvoeren (hoeft niet in Haarlemmermeer);
 • voldoen aan wettelijke eisen voor het uitoefenen van een eigen bedrijf (waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel);
 • vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart zijn met hun onderneming en minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in hun eigen bedrijf of hun zelfstandig beroep.

Aanvragen Tozo
De gemeente Haarlemmermeer werkt op dit moment hard om het aanvraagformulier voor de Tozo zo snel mogelijk online te krijgen. Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen zich vast melden met een hulpvraag. De gemeente streeft ernaar om binnen 4 weken na ontvangst van de aanmelding tot een besluit te komen en tot betaling over te gaan. Aanmelden kan via www.haarlemmermeer.nl/ondersteuningondernemers.  
 
Aanmeldingen zijn in behandeling
De gemeente begrijpt dat veel ondernemers dringend behoefte hebben aan steun. Het aantal ondernemers in Haarlemmermeer wat nu al heeft aangegeven financiële hulp nodig te hebben is hoog. Wethouder Rip heeft daarom een verzoek aan alle ondernemers die zich al hebben gemeld: “Heb nog heel even geduld en bel ons niet voor een statusupdate. We zijn nu al, nog voor het aanvraagformulier voor de Tozo gereed is, hard aan het werk om alle aanmeldingen te behandelen. Dit doen we op volgorde van binnenkomst. Iedereen krijgt zo snel mogelijk een e-mail met vervolginstructies en we verwachten de eerste voorschotten binnen een week al te kunnen uitbetalen”.
 
Wat is er verder voor ondernemers geregeld?
Naast de Tozo zijn er ook een flink aantal financiële regelingen die door landelijke instanties worden uitgevoerd. Eén van die noodmaatregelen, speciaal voor MKB-ondernemers, is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze regeling is speciaal bedoeld voor ondernemers in direct getroffen sectoren als de horeca, winkeliers in de non-food sector, evenementen, sportclubs, de reisbranche en uiterlijke verzorging. Door middel van de TOGS kunnen ondernemers aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van €4.000,-. De TOGS wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kan worden aangevraagd via: www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona.
 
Belastingen
Om ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen zijn er afspraken gemaakt over zowel landelijke als gemeentelijke belastingen. Bekijk deze afspraken op www.haarlemmermeer.nl/ondersteuningondernemers onder het tabblad ‘Landelijke en gemeentelijke belastingen’.


Acties van leden

Wanneer Wat Wie Waar Kosten Agenda Aanmelden
08-05-'20 14:00-19:00 Open dag in de nieuwe showroom Erik Aarts van MVEA Crommelinbaan 3, Cruquius Gratis    

Verzorg jij binnenkort ook een evenement, geef dat dan even door aan de beheerder, zodat we het de volgende keer in de nieuwsbrief op kunnen nemen. 


Interessante bijeenkomsten voor ZP'ers

Datum Locatie Agenda Aanmelden
09-04-'20 BitterBallenBorrel Amsterdam, Café Grolsch Pub, Arena Boulevard 77 Amsterdam, 17:00 tot 20:00 Klik hier Via e-mail
20-04-'20 Open Coffee Haarlem, Birdy’s Bar, het Van der Valk Hotel, Toekanweg 2, Haarlem, 10:00 tot 12:00 Klik hier Niet nodig
30-04-'20 Jaarvergadering en speeddaten, de Burgemeester, Burgemeester Pabstlaan 10, Hoofddorp, 19:30 tot 22:00 (onder voorbehoud) Klik hier Klik hier
18-05-'20 Open masterclass Zaai: Commerciële slagkracht door Heidy Peperkamp (onder voorbehoud)    
21-09-'20 Open masterclass Zaai    

 


Jaarvergadering
De volgende bijeenkomsten van ZP-NET

Omdat de situatie rondom het Corona-virus nog steeds niet helemaal duidelijk is hebben we besloten om onze geplande bijeenkomst van 7 april op voorhand al af te gelasten. Onze eerste bijeenkomst is dan op 30 april in de Burgemeester, als dat met de maatregelen van het kabinet mogelijk is. Dan zijn we van planonze uitgestelde ALV te houden:

De eerstvolgende bijeenkomst van ZP-NET in de Burgemeester (Burgemeester Pabstlaan 10, Hoofddorp) is op donderdag 30 vanaf 19:30 (onder voorbehoud).
Dit is onze algemene ledenvergadering, maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Zij mogen alleen niet meestemmen als er beslissingen genomen moeten worden. We sluiten de vergadering traditiegetrouw af met speeddaten. Leer je mede-ondernemers nog beter kennen door kort (maar krachtig) een-op-een met elkaar in gesprek te gaan!  Aanmelden kan via de website.


Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je als lid staat ingeschreven bij ZP-NET, of belangstelling hebt getoond naar onze activiteiten. Wil je onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar de beheerder, dan halen we je uit het bestand.

 

Terug naar overzicht