Terug naar overzicht
3 jul. 2020 - Nieuwsbrief 150: De ALV (eindelijk)

Nieuwsbrief 150: De ALV (eindelijk)

In deze nieuwsbrief:

  • Verslag van de bijeenkomst
  • Tijdens de vakantie
  • Acties van leden
  • Interessante bijeenkomsten voor ZP'ers
  • De volgende bijeenkomst van ZP-NET


Jaarvergadering
Verslag van de bijeenkomst

Afgelopen dinsdagavond was het dan eindelijk zover: de Algemene Ledenvergadering, die begin dit jaar twee keer werd uitgesteld kon eindelijk georganiseerd worden. Én met een voor een ledenvergadering mooie opkomst!

Het was wel even wennen, want de bijeenkomst vond digitaal plaats, maar nadat alle hikjes waren overwonnen verliep de vergadering soepel en vlot. De leden hadden ruim tijd gehad om zich op de hoogte te stellen van de verstuurde documenten en er waren dan ook geen vragen of opmerkingen.

Het advies van de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen werd met algemene stemmen aangenomen.

Daarna kwam het punt van het af- en aantreden van bestuursleden aan bod. Ed deelde mee dat het hele dagelijkse bestuur zou aftreden. Anja was in feite vorig jaar al als penningmeester gestopt, maar had het financiële jaar nog als interim afgemaakt. Ed heeft één periode van drie jaar volgemaakt als voorzitter en trad af. Ineke is 7 jaar secretaris geweest en kan niet meer herkozen worden. Aangezien er geen nieuwe kandidaten gevonden zijn gaat het bestuur met drie mensen verder:

Ewout wordt interim voorzitter, Ed neemt de taak van penningmeester op zich en de drie heren gaan samen de taak van de secretaris op zich nemen. Ineke heeft beloofd dat ze nog wel het beheer van de website op zich wil nemen.

Tijdens de rondvraag kwamen vragen langs over hoe we het bestuur aan kunnen vullen, en, een beetje in het verlengde daarvan, hoe we meer mensen actief kunnen maken binnen de vereniging. Nu zien we vaak dezelfde gezichten tijdens de bijeenkomsten terwijl we ruim 60 leden hebben. Hieruit ontstond gelijk een goede discussie met al een aantal tips en ideeën waar de evenementencommissie zeker iets kan. Mocht je zelf ook nog ideeën hebben, laat dit dan zeker even weten!


Tijdens de vakantie
Vakantie

Traditiegetrouw liggen de bijeenkomsten van ZP-NET tijden juli en augustus even stil. Ook de nieuwsbrief verschijnt dan minder vaak omdat er nou eenmaal niet zoveel te vertellen zal zijn. 
Heb je als lid iets te melden wat je anders tijdens onze bijeenkomsten zou hebben gezegd, een speciale vakantie-actie of gewoon een nieuwtje dat je graag met onze volgers zou willen delen? Mail het dan aan de beheerder met een leuk plaatje of logo. Als er voldoende materiaal is nemen we het op in onze vakantie-nieuwsbrief.


Acties van leden

Wanneer Wat Wie Waar Kosten Agenda Aanmelden
             

Verzorg jij binnenkort een evenement, geef dat dan even door aan de beheerder, zodat we het de volgende keer in de nieuwsbrief op kunnen nemen. 


Interessante bijeenkomsten voor ZP'ers

Datum Locatie Agenda Aanmelden
09-07-'20 BitterBallenBorrel Amsterdam, Café Grolsch Pub, Arena Boulevard 77, Amsterdam, 17:00 tot 20:00 Klik hier Via e-mail
13-07-'20 Open Coffee Haarlem, Birdy’s Bar, het Van der Valk Hotel, Toekanweg 2, Haarlem, 10:00 tot 12:00 Klik hier Niet nodig
21-09-'20 Open masterclass Zaai    

 


Vakantie-2
De volgende bijeenkomsten van ZP-NET

Omdat in deze coronatijd onzeker blijft hoe de situatie zich zal ontwikkelen kunnen we nog niet zeggen of we volgend seizoen, zoals tot nu toe gebruikelijk was, kunnen openen met een borrel bij Verhage in Floriande. Aan het einde van de vakantie zal de evenementen-commissie bij elkaar komen en proberen om (ook met de voorstellen die tijdens de ALV zijn gedaan) een goed programma in elkaar te zetten. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer in levende lijve ontmoeten, maar zo niet, dan zullen we verder gaan met digitale bijeenkomsten.

Zodra er meer bekend is lees je dat op onze website.

Rest mij om iedereen een fijne zomer te wensen. Dit was mijn laatste nieuwsbrief. Ik hoop dat jullie ze met plezier hebben gelezen. 
Tot volgend seizoen!


Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je als lid staat ingeschreven bij ZP-NET, of belangstelling hebt getoond naar onze activiteiten. Wil je onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar de beheerder, dan halen we je uit het bestand.

 

Terug naar overzicht