Terug naar overzicht
16 nov. 2020 - Nieuwsbrief 151: Nieuw bestuur, belronde, contributie

Nieuwsbrief 151:Nieuw bestuur, Nieuwe Ronde, Nieuw Jaar

  • Woord van de interim voorzitter
  • belronde/enquête
  • contributie 2021
  • geplande bijeenkomsten

Jaarvergadering
Woord van de interim-voorzitter

We kunnen kort zijn over 202. Het is op alle fronten een verloren jaar. We zitten midden in de tweede golf en worden allemaal geconfronteerd met de effecten van het COVID-19 virus.

Voor ZP-NET was 2020 echter ook een bijzonder jaar. We maakten kennis met digitale bijeenkomsten, Ineke en Anja, bijna onmisbare mensen in ZP-NET traden terug en een nieuw bestuur trad aan.

Nieuwe rondes, nieuwe kansen, zelfs een hardnekkig virus kan daar niets aan veranderen. Achter de schermen zijn we bezig om samen met de evenementencommissie een mooi programma op te zetten, met als verwachting ook echt weer gezellig samen te kunnen komen in de Burgemeester of bij Verhage in Floriande.

We gaan er, met jullie hulp en steun, tegenaan in 2021!

Namens het bestuur.

 

Ewout Franse

Interim-voorzitter

Het nieuwe bestuur van ZP-NET Haarlemmermeer.

Ewout-beurscsie Ed Veldman-csie Quido van Opzeeland

Ewout Franse                          Ed Veldman                           Quido van Opzeeland

interim-voorzitter                    penningmeester                     interim-secretaris


telefoonronde/enquête
Online-onderzoek

Ondanks alle ellende die 2020 met zich meebracht, is het bestuur van bestuur van ZP-NET, voornemende

om op korte termijn  aan de slag te gaan, samen met de evenementencommissiemet de programmering voor 2021.

Natuurlijk willen wij zoveel mogelijk betrokkenheid van de leden, zo dat wij
wellicht een kleine inhaalslag kunnen maken.

Wij willen de inhoud van het programma voor volgend jaar naar
een hoger niveau brengen, nog waardevoller maken voor zoveel mogelijk ZP-
NET-leden. En daarom is het uitermate belangrijker dat wij een goed beeld
krijgen van jouw wensen m.b.t. het programma waarmee wij onze netwerkbij-
eenkomsten gaan invullen.

Welke kennis en ervaringen heb jij nodig om niet alleen als ondernemer maar
ook als bedrijf verder te kunnen groeien.  In het verleden hebben wij enquêtes
gehouden, waarmee wij helaas maar een deel van onze leden wisten te 
bereiken. En omdat wij van ALLE leden willen weten waar hun wensen liggen of zij
naar toe willen, zal één van de bestuursleden tussen 18 en 24 november a.s
telefonisch contact met jou opnemen om jouw wensen te horen en/of te horen
wat de reden(-en) is/zijn dat wij jou zo weinig hebben gezien op de bijeenkom-
bijeenkomsten in 2019/2020.
Wij willen graag acht vragen beantwoord krijgen zonder teveel van jouw tijd
te vragen. Voor een drietal vragen heb je misschien iets meer bedenktijd nodig,
die vind je op het toegestuurde vragenformulier. Deze kun je wellicht alvast voor
jezelf beantwoorden voorafgaande aan ons telefonisch contact.

Alvast bedankt voor jouw medewerking.     


Contributie 2021

Omdat we 2021 beschouwen als een verloren jaar, waarin we als vereniging weinig hebben kunnen betekenen voor jullie, heeft het bestuur besloten om 50 % korting te geven op de contributie voor 2021. De facturen worden eind november verstuurd.


 


Corona
De volgende bijeenkomsten van ZP-NET

Omdat in deze coronatijd onzeker blijft hoe de situatie zich zal ontwikkelen kunnen we nog niet zeggen of we volgend seizoen, zoals tot nu toe gebruikelijk was,elkaar fysiek kunnen ontmoeten bij de Burgemeester of Verhage in Floriande. Aan het begin van december zal de evenementen-commissie bij elkaar komen en proberen om (ook met de voorstellen die tijdens de telefoonronde zijn gedaan) een goed programma in elkaar te zetten. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer in levende lijve ontmoeten, maar zo niet, dan zullen we verder gaan met digitale bijeenkomsten.

Zodra er meer bekend is lees je dat op onze website.

 


Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je als lid staat ingeschreven bij ZP-NET, of belangstelling hebt getoond naar onze activiteiten. Wil je onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar de beheerder, dan halen we je uit het bestand.

 

Terug naar overzicht