Terug naar overzicht
24 mrt. 2016 - Algemene ledenvergadering en speeddaten

Anja Straathof
Donderdagavond 24 maart hielden we onze algemene ledenvergadering. We konden ons verheugen op een mooie opkomst van ruim twintig aanwezigen. 

Herman opende de avond door iedereen welkom te heten. Daarna volgde de gebruikelijke items die bij iedere algemene ledenvergadering aan bod komen. Na een korte terugblik op het afgelopen jaar (starten met contributie heffen, opzetten van een tweede locatie in Floriande en de ZP-NET pagina in het Witte Weekblad) volgde een overzicht van het financiële jaarverslag.

De kascommissie heeft de boeken bekeken en adviseerde de Algemene Ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen. Dit gebeurde unaniem.

Daarna stond het aan en aftreden van twee bestuursleden op het programma. René du Maine, onze penningmeester, gaat per 1 april verhuizen naar Hoenderloo en moest daarom zijn taak binnen het bestuur neerleggen. Rob Storm, die bijna een jaar interes-voorzitter is geweest voor Herman de taak op zich nam, wil het wat rustiger aan gaan doen, en stopt er dus ook mee als bestuurslid. Herman sprak beide heren toe en bedankte ze met een mooi wijnpakket.

Ed Veldman
Gelukkig hebben zich voor beide posten zich twee goede kandidaten aangemeld: Anja Straathof gaat het bestuur versterken als de nieuwe penningmeester, Ed Veldman neemt de taken van Rob over. De ledenvergadering stemde unaniem in met beide kandidaten.

Tenslotte kwam de contributie voor 2017 nog aan bod: Tot nu toe heeft de gemeente bijgedragen aan de kosten van de bijeenkomsten in Floriande, maar we kunnen er niet vanuit gaan dat ze dit zullen blijven doen. Daarom moesten we, vooruitlopend op deze extra post, de leden verzoeken om in te stemmen met een contributie-verhoging van € 5,--. Het jaarlijkse bedrag voor 2017 wordt hiermee € 40,-- i.p.v. € 35,--. De meerderheid van de aanwezigen stemde hiermee in.

Na de pauze stond speeddaten op het programma. Glen, die hierbij de leiding had, gaf de aanwezigen de opdracht om eens goed te luisteren naar de ander, en aan de hand van prikkelende vragen net wat meer te weten te komen van de gesprekspartner.

Terug naar overzicht