Terug naar overzicht
21 mrt. 2019 - Uitnodiging voor de jaarvergadering op 21 maart 2019
De Burgemeester, Burgemeester Pabstlaan 10, Hoofddorp

Beste zp’er

Donderdag 21 maart 2019 vindt van 19.15 - 22.00 uur de volgende bijeenkomst van ZP-NET Hoofddorp plaats in de Burgemeester. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd!

 
Het adres is Burgemeester Pabstlaan 10, in Hoofddorp.

Programma

Vergadering
Als vereniging zijn we verplicht minimaal een keer per jaar een algemene ledenvergadering te houden. Dit zal tijdens deze bijeenkomst gebeuren. Kort geleden zijn de jaarstukken onder onze leden verspreid.

Ook als je geen lid bent van onze vereniging, ben je toch van harte welkom. Je mag niet meestemmen tijdens de ledenvergadering maar kunt natuurlijk wel meedoen aan het speeddaten na de pauze.

Agenda 

19:15 Ontvangst
19:30 Opening door de voorzitter
19:35 Algemene ledenvergadering

 • Vaststellen notulen vorige jaarvergadering
 • Ingezonden stukken
 • Jaarverslag
 • Financieel jaarverslag 2018 en oordeel kascommissie
 • Dechargeren bestuur en kascommissie verenigingsjaar 2018
 • Af-/aantreden bestuursleden
 • Begroting 2019/2020
 • Contributie
 • Benoeming kascommissie 2019
 • Rondvraag

20:00 Vraag en aanbod
20:15 Pauze
20:45 Speeddaten
21:25 Rondje Positief
21:30 Netwerken

Toelichting

Af-/aantreden bestuursleden

Dit jaar is Anja aan het eind van haar eerste termijn als bestuurslid. Ze stelt zichzelf herkiesbaar voor de periode van maximaal een jaar. Mocht er iemand geïnteresseerd zijn in de functie van penningmeester dan stellen we het op prijs als je dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het bestuur.

Contributie

Omdat de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering moeten beslissen over het heffen van de contributie en de hoogte daarvan, brengen we tijdens dit punt de contributie over 2020 ter sprake.

 
Aanmelden
 
De bijeenkomst is gratis en toegankelijk voor leden en niet-leden. Stemmingen tijdens de ALV zijn echter wel alleen voorbehouden aan leden.
Voor deze bijeenkomst willen we onze leden vragen om zich aan- dan wel af te melden. Dit kan via onze website: https://www.zpnet.nl/aanmelden.bijeenkomst of via een mailtje aan aanmelden@zpnet.nl.
 

Ten slotte

 • Er is een tafel waar je folders en visitekaartjes neer kunt leggen om je bedrijf bij de andere leden te promoten. Vergeet deze dus niet! (met het verzoek om ze aan het eind van de avond weer mee te nemen)
 • Er is zowel aan de voor- als aan de achterkant van het gebouw ruimte om te parkeren
 • Introducés zijn van harte welkom. Geef bij je aanmelding wel even aan dat je een introducé meeneemt (naam + eventuele bedrijfsnaam).
 • Nog geen lid van ZP-NET? Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk om je als lid in te schrijven.
 • Tijdens onze bijeenkomsten kunnen foto's worden gemaakt ter promotie van ZP-NET. Mocht je hier bezwaar tegen hebben geef dat dan door aan een van de aanwezige bestuursleden.

 
Tot ziens op 21 maart!
 
Namens ZP-NET,
 
Ineke de Moor,
Secretaris ZP-NET

Terug naar overzicht