Terug naar overzicht
30 jun. 2020 - Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering op 30 juni 2020
Online

Beste zp’er

Dinsdag 30 juni 2020 vindt van 19.15 - 21.00 uur weer een online bijeenkomst van ZP-NET Hoofddorp plaats via Microsoft Teams. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Je kunt deze bijeenkomst prima via je browser (Microsoft Edge of Google Chrome) volgen zonder dat je Teams op je computer hoeft te hebben geïnstalleerd.

Programma

Jaarvergadering

Als vereniging zijn we verplicht minimaal een keer per jaar een algemene ledenvergadering te houden. Dit zal tijdens deze bijeenkomst gebeuren. Vanwege de corona is het alweer een tijdje geleden dat we de jaarstukken hebben gemaild aan onze leden. Laat even weten als je ze opnieuw toegestuurd wil krijgen.

Normaal vullen we de rest van de avond met speeddaten, maar dat is online niet zo gemakkelijk uit te voeren. Daarom zal het maar een korte bijeenkomst worden, met de hoop dat we elkaar volgend seizoen weer live kunnen ontmoeten.

Agenda 

19:15 Ontvangst
19:30 Opening door de voorzitter
19:35 Algemene ledenvergadering

  • Vaststellen notulen vorige jaarvergadering
  • Ingezonden stukken
  • Jaarverslag
  • Financieel jaarverslag 2019 en oordeel kascommissie
  • Dechargeren bestuur en kascommissie verenigingsjaar 2019
  • Af-/aantreden bestuursleden
  • Begroting 2020/2021
  • Contributie
  • Benoeming kascommissie 2020
  • Rondvraag

20:00 Vraag en aanbod
20:10 Rondje Positief
21:20 Afsluiting

Toelichting

Af-/aantreden bestuursleden

Dit jaar heeft Ineke er twee termijnen als bestuurslid opzitten en is dus volgens de statuten niet meer herkiesbaar. Ook is Anja eind 2019 gestopt met haar taak als Penningmeester en bestuurslid, wat betekent dat er twee vacatures zijn. Ben je dus geïnteresseerd neem dan vooral even contact op met het bestuur

Contributie

Omdat de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering moeten beslissen over het heffen van de contributie en de hoogte daarvan, brengen we tijdens dit punt de contributie over 2021 ter sprake.

 
Aanmelden
 
De bijeenkomst is gratis en toegankelijk voor leden en niet-leden. Stemmingen tijdens de ALV zijn echter wel alleen voorbehouden aan leden.
Voor deze bijeenkomst willen we onze leden vragen om zich aan- dan wel af te melden. Dit kan via onze website: https://www.zpnet.nl/aanmelden.bijeenkomst of via een mailtje aan aanmelden@zpnet.nl.
  
Tot ziens op 30 juni!
 
Namens ZP-NET,
 
Ineke de Moor,
Secretaris ZP-NET

Terug naar overzicht