Terug naar overzicht
12 mei. 2023 - ALV ZP-NET
-

Beste leden,

De ALV voor 2022 zal plaatsvinden op vrijdagavond 12 Mei 2023 vanaf 19:30.

Jaarvergadering
De locatie volgt nog.

We zijn dringend op zoek naar leden die een bestuursfunctie willen vervullen of lid willen worden van de Kascommissie.

Als we niet in staat zijn om tijdens de ALV een volledig dagelijks bestuur te vormen (voorzitter, secretaris en penningmeester) dan zullen we genoodzaakt zijn om de activiteiten van onze ondernemersvereniging ZP-NET  te beëindigen en de vereniging op te heffen. ZP-NET draait inmiddels al twee jaar met één dagelijks bestuurslid en dat is volgens onze statuten eigenlijk helemaal niet toegestaan.

Aanmelden voor het bestuur of de kascommissie kan bij Ed of bij Henk.

Maar voordat we aan 2022 toekomen moeten we eerst 2021 afronden.
De documenten van de ALV in juni vorig jaar waren niet bij alle leden terechtgekomen en daardoor zijn een aantal zaken open blijven staan. En aangezien 2021 de basis is waarop de, met name, financiële zaken voor 2022 gebaseerd worden, zullen we 2021 eerst moeten afsluiten.

Agenda

Opening

 1. Notulen 2021
  Afronding 2021: Financieel verslag 2021
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarverslag 2022
 4. Financieel verslag 2022
 5. Verslag kascommissie
 6. Dechargeren bestuur en kascommissie
 7. Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissielid
 8. Begroting 2024
 9. Vaststellen contributie 2024
 10. Wvttk
 11. Rondvraag
Terug naar overzicht