Terug naar overzicht
15 okt. 2015 - Bedrijfspresentaties

Glen
Business in Zicht

Glen Noordwijk begon zijn presentatie met drie voorbeelden van bekende coaches. Talentvolle mensen als Ireen Wurst en Naomi Kromowidjojo laten zich, ondanks ze al heel goed zijn, toch coachen.
Een coach helpt je namelijk om je zwakke punten te verbeteren, en om je sterke punten verder uit te bouwen.

En, zoals Glen stelt: Ondernemen = Topsport. Daarom heeft iedere ondernemer ook een coach nodig. Niemand is immers in staat om alle ballen in de lucht te houden.

Werkwijze

Business in Zicht gaat kijken wat je allemaal kunt. Ze onderzoeken hoe efficiënt je bedrijf is ingericht en hoe je, met zo min mogelijk inspanning, je doel kunt bereiken. Om het kort te stellen is het een organisatie-adviesbureau gericht op de ZP'er en de MKB'er.

Missie

"Bouwen aan jouw succes"
Uit onderzoek blijkt dat de hoge werkeloosheid van de afgelopen jaren nu iets aan het afnemen is. Veel werkelozen zijn (vaak gedwongen) gestart met een eigen bedrijf. Op dit moment is 25,6% van alle bedrijven een eenmanszaak. Opvallend is ook dat 55% van deze bedrijven gevoerd worden door iemand van 45 jaar of ouder. Hieruit blijkt wel dat het (nog steeds) moeilijker wordt om een baan te vinden naarmate je ouder wordt.

Business in Zicht zoomt in op vier punten:

 • Hoe effectief is je organisatie?
 • Welke tools zet je in voor je marketing?
 • Hoe heb je je financiën geregeld? Niet alleen voor wat betref je inkomen, maar ook verzekeringen en risicobeheer vallen hier onder.
 • (Voor de grotere bedrijven) Hoe is je personeelsbeleid? Zitten de juiste mensen op de juiste plek?

Aandachtspunten

Als uitvloeisel van de bovenstaande punten stelt Glen je een aantal vragen:

 • Wie ben je? Wat straal je uit? Zorg dat je uitstraling past bij waar je voor staat en wat je doet. Als je voor een opdracht bij een bank in een slobbertrui en spijkerbroek verschijnt, kun je deze doorgaans wel vergeten. Men verwacht van je dat je netjes gekleed gaat.
 • Wat is de behoefte van je klanten? Probeer je product of dienst aan te passen aan je doelgroep.
 • Is je boodschap duidelijk?
 • Heb je de juiste mensen in dienst? Als voorbeeld noemde Glen het Nederlands Elftal: allemaal zeer getalenteerde mensen, maar de samenhang is ver te zoeken. Een team van alleen spitsen zal nooit goed presteren: Je moet op zoek naar een mix van verschillende mensen, die samen jouw bedrijf kunnen dragen.
 • Werk je samen met de juiste professionals. Je bedrijf staat of valt met de keuze van je leveranciers. Als zij hun producten/diensten niet tijdig aan jou kunnen leveren, kun jij niet voldoen aan de wensen van je klanten.

Daarnaast biedt Business in Zicht ook nog bedrijfsanalyses (vooral voor grotere bedrijven) en ondersteuning bij het opzetten van een bedrijfs-en marketingstrategie (waaronder bijvoorbeeld het opstellen van een ondernemersplan). Een goede strategie helpt de ondernemer zijn doel helder te krijgen. Een ondernemersplan is niet alleen nuttig om aan de bank te kunnen overleggen bij het aanvragen van een lening, maar je hebt dan ook zelf op een rijtje waar je naar toe wil, en welke stappen je daartoe moet zetten.
Als je het dan nog moeilijk vindt om de focus te houden kun je bij Glen terecht voor coaching. In een aantal sessies leert hij je dan om focus te houden, en een duidelijk pad uit te stippelen voor je bedrijf.

Verder organiseert Business in Zicht (in samenwerking met andere professionals) workshops voor ondernemers en (bij grotere bedrijven) in company trainingen.

Stelling

Iedere ondernemers/manager heeft een coach nodig!!!

Tegenwoordig is van alles op internet te vinden, en op zich kun je zo zelf al je vragen wel beantwoord krijgen, maar door de kennis van Business in Zicht ben je sneller en uiteindelijk goedkoper klaar!

Vragen

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Glen Noordwijk of kijk op de website www.businessinzicht.nl.

Business in zicht

 

 

 

 

 


Roel Cremer
De Werkdenkers

Roel Cremer van de Werkdenkers kwam wat vertellen over zijn collectief.

De werkdenkers is een vijftal professionals die samenwerken op het gebied van onderzoek, advies en coaching. Ze hebben een fascinatie voor de betekenis van werk en de momenten waarop die betekenis verloren dreigt te gaan.
De maatschappij is constant aan het veranderen, en mensen denken dat ze in het zelfde tempo mee moeten veranderen. Maar het is zaak om met de tijd mee te gaan en op tijd op de veranderingen in te springen. 

Als werkgevers meer waarde willen toevoegen aan het werk voor hun werknemers kunnen de werkdenkers diverse tools inzetten om bovengenoemde veranderingen de baast te blijven dmv IT-toepassingen, werkplek inrichting en werkcultuur.

Missie:

Op dit moment verandert er veel in de wereld, en dit heeft ook invloed op onze economie. Daardoor zijn mensen alerter over zaken die echt van belang zijn. Duurzaamheid en goed omgaan met resources staan tegenwoordig hoog in het vaandel. Veel mensen (en bedrijven) zijn bezig met het terugdraaien van verspilling en het hergebruik van afvalstoffen. Maar veel werkgevers denken er niet aan dat hun werknemers ook als een soort "energie-bron" kunnen worden beschouwd, en dat ze daar ook zuinig mee om moeten gaan.

Er moet gehandeld worden vanuit het grotere belang. Dit uit zich in het ontstaan van allerlei initiatieven zoals bijvoorbeeld ZP-NET. ZP'ers staan over het algemeen meer en beter voor de producten en diensten die ze aanbieden. Door met dit soort mensen samen te werken wordt er een betere continuïteit in de werkvoering gecreëerd.

Economieën

Net als altijd zijn er teloorgaande en opkomende economiëen. Door deze wisselwerking, die op de hele wereld-economie zijn invloed laat gelden, zorgt er bijvoorbeeld voor dat er nu veel kleine bedrijfjes ontstaan. Ook andere zaken veranderen, zoals een centraal georganiseerde zorg naar zorg die je zelf moet regelen.

Consequenties

Er moet een bewustwording plaatsvinden: veel bedrijven werken nu duurzaam uit noodzaak (zuinig zijn met energie en grondstoffen is immers goedkoper), maar het zou nog beter werken als men duurzaam werkt uit overtuiging. Daarom moet er meer bewustzijn gecreëerd worden.

We zijn niet alleen op de wereld, om ons heen zijn andere werelddelen met elk zijn eigen cultuur en economie. Terwijl Azië op dit moment sterk in opkomst is lijkt het erop dat Europa op zijn lauweren rust. Er is veel kennis en cultuur maar er ontstaan te weinig nieuwe initiatieven. Het lijkt een soort groot open lucht museum.

Daarom moet je een andere kijk ontwikkelen, zien wat jouw positie is. Je moet leren met je angsten om te gaan. De beren op je weg zijn uitdagingen waar je stappen tegen kunt ondernemen. 
Een Finse filosoof, Pekka Himanen vat het als volgt samen: Er is maar een weg, namelijk toekomstgericht denken.

Werkwijze

Om al deze veranderingen in bedrijven en instellingen op gang te kunnen brengen maken de Werkdenkers gebruik van:

 • Coaching: bijvoorbeeld door personeel te coachen op basis van "perspectief taking" (de context mee laten wegen)
 • Training: Hierdoor leert een werkgever competenties kennen van hem/haarzelf en die van de medewerkers en inzien wat ze waard zijn.
 • Pensants: Bijvoorbeeld dmv een DinerPensant. Hierbij wordt de kok gevraagd om een diner van 5 à 6 gangen samen te stellen. Aan elke gang wordt een bepaald topic "gehangen", waar tijdens het eten over gebrainstormd wordt.
 • Competenties: Wat zijn de competenties van jou, je werknemers en je bedrijf?
 • Werkbalans: bv dmv workshops
 • Opstellingen: Hoe verhoudt je je ten opzichte van je medewerkers en je vraagstukken?

Motto

De Werkdenkers werken en denken met u mee!

Vragen

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Roel Cremer of kijk op de website www.dewerkdenkers.nl

De werkdenkers

Terug naar overzicht