Terug naar overzicht
23 mrt. 2017 - Algemene ledenvergadering en speeddaten

Donderdagavond 23 maart hielden we onze algemene ledenvergadering. Ook dit keer hadden we niets te klagen over het aantal aanwezigen.

Herman opende de avond door iedereen welkom te heten. Daarna liep hij aan de hand van een presentatie de verschillende stukken zoals notulen, jaar- en financieel verslag na. 
De kascommissie (Ronald Pessel en Frank Heemskerk) heeft de boeken van de penningmeester bekeken en adviseerde de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen. Dit gebeurde unaniem.

Ewout Franse
Herman had aangegeven dat hij, wegens te drukke werkzaamheden, zijn rol als bestuurslid neer wilde leggen. Glen bedankte hem namens het bestuur en de leden en overhandigde hem een mooie bos bloemen en een VVV-bon. Ed Veldman heeft aangegeven dat hij de functie van voorzitter van Herman over wil nemen. Tijdens de vergadering bood niemand zich aan als kandidaat om de lege plek op te vullen maar Ewout Franse had vooraf schriftelijk al laten weten dat hij zitting wil nemen in het bestuur. Hij werd unaniem door de aanwezigen benoemd.

Na de wisseling nam Ed, als nieuwe voorzitter, het figuurlijke stokje over van Herman. Hij bracht de contributie voor 2018 nog ter sprake. Omdat we er als vereniging goed voor staan, en we, bij een gelijkblijvend of groeiend ledenaantal, in de begroting positief uitkomen, heeft het bestuur besloten om voor 2018 de contributie op € 40,-- per jaar te houden. Hier was vanuit de ALV geen bezwaar tegen.

Tijdens de rondvraag kwamen een aantal vragen aan bod:

Vraag: Kunnen de items voor de pauze wat minder "op tijd" ingevuld worden: als er geen vragen of opmerkingen zijn tijdens het punt "Vraag en aanbod" of weinig mensen die aan hebben gegeven om te pitchen, heeft het de voorkeur dat de tijd die daarbij overblijft bij de pauze wordt getrokken, zodat er meer gelegenheid tot netwerken is.
Antwoord: Bij de komende bijeenkomsten zullen we erop letten dat items niet nodeloos "gerekt" worden.

Vraag: Wat zijn de concrete plannen van de vereniging voor de komende tijd (buiten de beurs en gewone bijeenkomsten)
Antwoord: Dit jaar zijn we begonnen met de keynote-avonden. 5 van de reguliere bijeenkomsten werden gevuld door 3 sprekers die een korte presentatie gaven over een onderwerp waar ze heel veel over konden vertellen. De aanwezigen kozen een van de drie uit en deze persoon verzorgde dan 3 weken later een uitgebreide, avondvullende, workshop over zijn/haar specialiteit.
Ook zijn er weer plannen om iets met extra exposure voor onze leden te doen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich te presenteren bij MeerRadio tijdens het programma Zakenplatform op zondagmiddag en/of opnieuw een advertentie-campagne in het Witte Weekblad.

Vraag: Wat doet ZP-NET om bekend te worden onder ondernemers (en zou het een idee zijn als ze op 8 april op de Lentemarkt in Graan voor Visch zouden gaan staan)?
Antwoord: De geplande ondernemersbeurs (de enige in de Haarlemmermeer dit jaar) wordt qua promotie nog groter aangepakt dan vorige jaren (Social Media, flyers, radiocommercials en stukken in de krant). Daarnaast zijn we weer in overleg met het Witte Weekblad over een advertentie-campagne (zie hierboven) en proberen we onze leden er toe te bewegen om introducees mee te brengen naar onze bijeenkomsten.
Stands op markten zoals de Lentemarkt of de Verenigingenmarkt in Floriande zijn ook goed voor de naamsbekendheid, maar kosten ook veel mankracht. We kunnen dit dus alleen doen als er voldoende leden zijn die op de kraam willen gaan staan. 

Aan het eind van de vergadering bedankte Jannie Kooi het bestuur voor zijn inzet en al het werk dat ze het afgelopen jaar hadden verzet om de vereniging draaiende te houden.

Na de pauze stond speeddaten op het programma. Glen, die hierbij de leiding had, gaf de aanwezigen de opdracht om eens goed te luisteren naar de ander, en aan de hand van gerichte vragen erachter te komen wat de passie van de gesprekspartner was.

Terug naar overzicht