Terug naar overzicht
14 sept. 2021 - Leef je dromen...

Verslag Bijeenkomst en Masterclass Florian Dirkse
Datum: Dinsdag 14 sep 2021
Plaats: The Duckout
Door: Ton de Groot van TdG Tekst

Aanwezig: 
Bestuursleden: 
Henk van de Wall (dagvoorzitter); Ed Veldman (penningmeester); Quido van Opzeeland
Leden: 
Ewout Franse; Toos Opstal; Anja Straathof; Erik Aarts; Marcel Groenbos; Yvonne Somers; Dennis de Haan; Herman Sars; Carmen Meester en Ton de Groot.

Opening
Henk opent de bijeenkomst met enkele mededelingen:
.  Wethouder Johan Rip zou vanavond aanwezig zijn maar heeft afgezegd in verband met zijn
   drukke agenda.
.  De vacatures voor de bestuursfuncties zijn nog niet ingevuld. Ben je geïnteresseerd of wil
   je informatie meld je dan bij een van de bestuursleden.
.  Ook het voornemen om een flitspres te geven kan je bij het bestuur melden.
.  Bij het bestuur is het verzoek binnengekomen om bijeenkomsten te beginnen met een
   voorstelrondje. Dat mag ook een korte pitch zijn. 

Voorstelrondje

Flitspres over pesten op het werk, door Herman Sars
Herman is als raadsman verbonden aan de Stichting Pesten op de werkvloer. Er is een verschil tussen pesten en plagen. Plagen is een grapje dat af en toe voorkomt tussen gelijkwaardige personen. Pesten is structureel en met de intentie om een persoon te isoleren, kleineren of te vernederen. Het kan verbaal, non-verbaal en fysiek voorkomen. Herman geeft een voorbeeld van een subtiele vorm die misschien zelfs niet door iedereen gezien wordt als pesten “je deelt in de hele groep drop uit maar slaat een persoon bewust over”. Als daarvan niets wordt gezegd maar er wordt wel om gelachen, hebben we het over pesten. Uit onderzoek blijkt dat slechts 17% reageert op het zien van pestgedrag, de rest laat het gebeuren. Pesten op de werkvloer komt overal voor maar het verschilt per bedrijfstak, ICT 8% en in de zorg 52%. Herman treedt op namens de slachtoffers en spreekt werkgevers er op aan. Vaak wordt het niet herkend en is de reactie “dat komt bij ons niet voor”.  

Masterclass Leef je dromen, door Florian Dirkse
Na het afronden van zijn studie, backpacken in Sint Maarten en als co-schipper zeilen naar Turkije was het Florian duidelijk welke droom hij wilde gaan leven. “Met vrienden de wereld rond zeilen.” Een proeftochtje naar Frankrijk en dan met vier vrienden vijf jaar lang heel hard sparen. Dan blijkt dat er in vijf jaar dingen veranderen en drie vrienden haken af. Samen met Arjen van Eijk zet hij het plan door en zij kopen een “opknappertje”. The Green Miles kunnen beginnen: 2 vrienden - 1 zeilboot - 3 oceanen - 7 zeeën, 25.000 Zeemijl en 1 belangrijk doel “Care For The Ocean.” Met het advies van veel natuurorganisaties in de achterzak “Investeer in een goede camera en laptop en ga verslag doen van onze projecten” gaan zij op weg. Florian vertelt ons enthousiast over de avonturen die zij beleefden. Tijdens hun tocht zien zij veel eilanden van afvalplastic. Nadat zij een dolfijn hebben kunnen bevrijden van de vislijn waarin hij verstrikt was geraakt stond het voor Florian vast, de volgende droom die hij wilde leven was: Stop het dumpen van plasticafval en maak de oceanen weer schoon. Daarvoor zoekt hij contact met Boyan Slat, een zeventienjarige student aan de TU-Delft. Een aantal jaren leeft Florian ook deze droom. Enigszins teleurgesteld in de bereikte resultaten heeft hij zich uit het project teruggetrokken maar hij gelooft nog steeds in de spreuk van Walt Disney “If you can dream it, you can do it.”

Met deze boodschap sluit Henk de bijeenkomst en praten we na aan de bar.

Terug naar overzicht