Terug naar overzicht
22 feb. 2018 - Nieuwe belastingregels en financiële en administratieve tips

Nieuwe belastingregels en financiële en administratieve tips

Anja Straathof van Proson Administratie en Belastingen

Anja Straathof-Csie
 
Nieuwe regelgeving 2018 en aandachtspunten voor de jaarstukken en aangifte over 2018 

Zijn er belangrijke wijzigingen in 2018?
Eigenlijk niet maar let op het volgende:

 • Rente over restschuld bij verkoop eigen woning is vanaf 2018 (voor nieuw ontstane schulden) niet meer aftrekbaar
 • Box 3 vrijgesteld vermogen naar € 30.000, peildatum 1/1/2018
 • Teruggave BTW oninbare vorderingen is vereenvoudigd en hoeft niet meer met een apart verzoek ingediend te worden.

 

En vanaf 2019 wijzigt er ook het een ander, waaronder:

 • Onderhoud rijksmonumenten nog aftrekbaar, in 2019 waarschijnlijk een andere regeling.
 • Aftrek scholingsuitgaven nog aftrekbaar. In 2019 ook hiervoor een andere regeling dus als je een studie of opleiding wil doen probeer het dan in 2018 nog te doen.
 • Vanaf 2019 geldt de 4% bijtelling alleen nog voor elektrische auto’s tot  € 50.000.

 

Vervanging wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) uitgesteld tot 2020
De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld , voorlopig dus nog met modelovereenkomsten werken.  Let op de belangrijkste criteria om aan te tonen dat het niet om een loondienstverhouding gaat:  Er is geen gezagsverhouding en vervanging door derden is mogelijk.

Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes behalve bij kwaadwillendheid.  Dus als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan en er in feite een dienstbetrekking is.

Per 25 mei 2018 AVG in werking (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens staat veel informatie en de 10 belangrijkste stappen. Het gaat om bescherming van de privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. 

 • Niet méér gegevens verzamelen dan noodzakelijk voor het doel van de dienstverlening
 • Website / invulformulieren ? Vinkje voor toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens is straks verplicht.
 • Verwijderen van persoonsgegevens indien er geen doel meer is om deze te bewaren (bijv. de gegevens die je provider van je heeft en die nadat het abonnement is beëindigd verwijderd dienen te worden)
 • Werk uitbesteden ? Dan bewerkersovereenkomsten sluiten !
 • Bescherm je data en datalekken moeten gemeld worden.
 • Sancties en boetes dus verdiep je er in en leg vast wat je er aan doet.  

Aandachtspunten jaarstukken en aangifte IB 2017
Als je de jaarstukken 2017 zelf gaat opstellen, denk dan o.a. aan het onderstaande:

 • Afschrijvingen verwerken van investeringsgoederen > € 450 ex BTW.
 • Auto op de zaak ? Heb je de BTW correctie voor privé gebruik verwerkt  ?
 • BTW aansluiting maken en eventueel een suppletie meenemen in het 1e kwartaal 2018 of apart indienen (alleen nog online)
 • Div. aansluitingen checken: banksaldo, voorraad, debiteuren, crediteuren.

Overloopposten verwerken of doorgeven aan je accountant, zoals nog te factureren omzet,  nog te betalen kosten en vooruitbetaalde bedragen

Kleine ondernemersregeling omzetbelasting

 • De Kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen:  
 • Eerst berekenen wat er totaal verschuldigd is in het hele kalenderjaar.
 • < € 1.345 verschuldigd, dan valt alles in de KOR 
 • Tussen € 1.345 - € 1.883 verschuldigd ? Dan vermindering volgens een berekening. 
 • Let op:  bij de berekening zijn er speciale regels indien er omzet BTW verlegd of invoer van goederen van binnen en buiten EU van toepassing is.  

BTW bij goederen en diensten uit het buitenland

 • Binnen de EU kunnen ondernemers de meeste goederen en diensten aan elkaar leveren zonder BTW. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Die kan je vinden op de site van de belastingdienst.
 • Als jij de leverancier ben moet je beschikken over het BTW nummer van de afnemer. Heb je dat niet, dan zal je gewoon BTW moeten berekenen.
 • Vervolgens het BTW nummer van de afnemer controleren via http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
 • Op jouw factuur vermelden: ICP levering volgens tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB ’68 aan  (bijv.) BE……………..
 • Deze omzet dient, naast de normale BTW aangifte, ook via een ICP aangifte aangegeven te worden. Dat kan ook op de site van de belastingdienst, via je inlog als ondernemer, of via je boekhouder/accountant.

Voorlopige aanslagen IB en ZVW

 • De voorlopige aanslagen 2018 zijn gebaseerd op aangifte 2016.
 • Als ondernemer betaal je zelf de premie zorgverzekeringswet   (2018 = 5,65 % over max. € 54.614) over belastbaar bedrag na  de ondernemersaftrek. Hiervoor ontvang je een aparte aanslag.
 • Vraag voorlopige aanslagen aan of reserveer gedurende het jaar
 • Denk om eventuele toeslagen, inkomen schatten en ook de toeslagen daarop aanpassen 
 • Verlies uit onderneming wordt indien mogelijk met ander inkomen in hetzelfde kalenderjaar verrekend.
 • Niet mogelijk dan: verliesverrekening 3 voorgaande jaren en 9 jaar voorwaarts
 • Verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek, 9 jaar voorwaarts

Pensioen opbouwen
Pensioen opbouwen als ondernemer is belangrijk. 
Ook als ondernemer kan je (fiscaal aftrekbaar) jaarlijks storten voor je pensioen. Om te weten wat het maximale bedrag is gestort kan worden kan je een berekening laten maken. Dat is ieder jaar anders omdat het gebaseerd is op je inkomen in het voorgaande jaar. Indien je in de afgelopen 7 jaar niet of niet genoeg pensioen hebt opgebouwd kan je die ruimte ook nog gebruiken om te storten.  Laat dit goed berekenen want als je meer stort dan de jaarruimte (plus de eventuele reserveringsruimte) is dat deel niet fiscaal aftrekbaar.

Wat zijn o.a. de opties :

 1. Het bedrag jaarlijks storten op een geblokkeerde bankspaarrekening bij een bank. Je kan dit geld niet opnemen tijdens de spaarperiode. Het saldo is gedurende de looptijd niet belast in box 3. Je stort jaarlijks op deze rekening en koopt voor het bedrag dat je hebt gespaard op pensioendatum een pensioen dat in termijnen zal uitkeren. De jaarlijkse storting is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot maximaal het bedrag van de jaarruimte samen met het eventuele bedrag van de reserveringsruimte.
 1. Bij een verzekeringsmaatschappij (lijfrente). Dit is eigenlijk hetzelfde als sparen op een geblokkeerde bankrekening maar dan niet bij een bank maar bij een verzekeringsmaatschappij.
 1. FOR in de onderneming (uitstel van  belastingbetaling). Hiervoor zal je in de onderneming zelf moeten sparen maar omdat het niet geblokkeerd is blijkt dat in de praktijk vaak lastig.

 

Bovenstaande is een korte samenvatting van Anja haar presentatie. Mocht een bepaald punt niet helemaal duidelijk zijn, neem dan contact met haar op. Ze zal je graag even verder uitleggen wat ze bedoeld, en of het op jouw situatie van toepassing is.

Klik hier om haar te mailen, maar bellen kan ook: 06 12405579

Terug naar overzicht