Terug naar overzicht
18 mei. 2017 - Veranderkracht

Bijeenkomst 18-5-17
Het was een klein groepje, maar misschien juist wel daardoor was er een goede interactie tussen de spreker en het publiek. 

En de spreker van de avond was Norbert Huijzer van www.norberthuijzer.nl. Hij had het over Veranderkracht.

Iedereen krijgt ermee te maken: de wereld veranderd, en het tempo van verandering neemt toe.

Norbert Huijzer is Verandermanager en sparringpartner. Hij heeft een master verandermanagement succesvol afgesloten en weet dus waar hij het over heeft.

Meer veranderkracht

Norbert begon zijn workshop met de belofte dat de aanwezigen aan het eind van zijn presentatie over meer veranderkracht zouden beschikken, maar wat houdt dat eigenlijk in? Je gaat beter:

 • problemen oplossen
 • zaken op orde maken en houden
 • doelen bereiken
 • en soepel om met veranderingen
 • zelf veranderingen initiëren en tot een succes maken

Wat is veranderen?

Als je deze vraag moet beantwoorden merk je dat het best lastig is om het goed te omschrijven. Zeker als je het woord "anders" niet wil gebruiken.

Veranderen is alles wat afwijkt en gaat afwijken van en patroon van denken, ervaren, voelen en/of doen.

Als je wil ontdekken wat jij van veranderen afwees kun je de quiz op Norbert zijn website doen.

Wat verandert?

Om aan je veranderkracht te kunnen werken moet je eerst duidelijk hebben wat er verandert en wat niet. Welke veranderingen hebben een zakelijk impact. Dat is voor elke ondernemer weer anders: zit je in de zorg dan kunnen het de robots zijn die in de toekomst mogelijk taken over gaan nemen.
Doe je administratie dan zou je werk deels vervangen kunnen worden door apps waar mensen heel eenvoudig zelf hun bonnetjes kunnen inscannen en zo hun eigen boekhouding doen.
Juristen krijgen regelmatig te maken met veranderde wetgeving, en voor kunstenaars is het steeds maar weer afwachten of er subsidie gegeven wordt.

De wereld, de maatschappij en je directe omgeving veranderen. Steeds meer, steeds sneller, ingrijpender en complexer.

Als je je ambities wil vervullen, als je wil behouden wat je hebt zul je mee moeten veranderen, want de wereld draait door!

Omgaan met veranderen

Als je te maken krijgt met een (grote) verandering zijn er drie manieren om te reageren:

 • Niks doen
 • Reageren & participeren
 • Zelf initiatief nemen

Of het bekende rijtje: Fight, Flight or Freeze.

Maar zoals al vaker is gezegd: Stilstaan is achteruitgang. De rest van de wereld gaat vooruit en laat jou achter. Je kunt dan in een staat van ... raken.

70% van de veranderingen mislukt omdat de situatie te complex is, omdat het moeilijk is om van de gebaande paden af te gaan (veranderen is lastig) en/of omdat de veranderkracht onvoldoende is.

Er zijn wel oplossingen. Complexe situaties kun je te lijf gaan door georganiseerd en integraal te veranderen. Als je het moeilijk vindt om te veranderen kun je je competenties en veranderkennis vergroten, en aan je veranderkracht kun je werken, zodat die groter wordt.

Maar wat is nou precies die veranderkracht?

Eigenlijk heel eenvoudig: de kracht om soepel met veranderingen om te kunnen gaan, en, als je nog sterker in je schoenen staat, om zelf veranderen te initiëren en succesvol af te ronden.

Veranderkracht bestaat uit:

 • Vertrouwen
 • Verandercapaciteit
 • Keuzes maken
 • Conceptueel denken
 • Energie
 • Positieve verander-ervaringen
 • In staat zijn om iets te maken
 • Het begrijpen van de wereld om je heen
 • Ambitie
 • Betrokkenheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Zinvol omgaan met tijd
 • Leervermogen
 • Loslaten en open minded zijn
 • Omgaan met onzekerheden
 • Georganiseerd en intergraal veranderen

We lichten een paar punten uit:

Loslaten en open minded zijn

Om te kunnen veranderen moet je kunnen loslaten. En de eerste stap daarbij is dat je je moet afvragen wat je kunt loslaten. Slechte gewoontes, vooroordelen, je vaste baan, bepaalde zekerheden?

Loslaten gaat gemakkelijker als je het "voorbereid":

 • Rechtvaardiging. Als je zelf voelt dat het een goed besluit is, zal het gemakkelijker gaan
 • Vertrouwen. In jezelf en de verandering.
 • Controle. Je kunt de verandering misschien stapje voor stapje uitvoeren
 • Weten hoe het moet. Lees je in voor je de stap neemt
 • Onderken je angst voor falen.
 • Voorbeeldgedrag in de groep. Als er al mensen zijn die een bepaalde stap hebben genomen kun je je daaraan optrekken
 • Consequenties. Overdenk vooraf wat de gevolgen van de verandering zullen zijn: als je stopt met roken, is de kans groot dat je je de eerste weken beroerd voelt en dat je dikker wordt. Als je je dat vooraf realiseert kun je je er alvast tegen wapenen.
 • Identitieit
 • Maak kennis met het vervangende. Probeer vooraf, als dat mogelijk is, eens de nieuwe situatie uit, zodat je al een beetje weet wat je te wachten staat.

Verandercapaciteit

Ieder mens kan een bepaalde hoeveelheid veranderingen aan, dat is zijn of haar verandercapaciteit. Niet elke verandering weegt even zwaar. Je kunt je voorstellen dat een ontslag harder binnenkomt dan een nieuwe baas. Zo kun je elke verandering een punt geven. Maar wat voor de een een vijf is kan voor een ander een 2 zijn of andersom. Wat wel vast staat is dat het mis gaat als iemand zijn of haar verandercapaciteit heeft bereikt. Deze is eenvoudig te berekenen:

Verandercapaciteit (max. 10) is het aantal veranderingen maal de zwaarte van een verandering (zie de punten hierboven (max 5).

Daar volgt dus uit dat iemand maximaal twee grote veranderingen aan kan. Als iemand na een ingrijpende verhuizing en een overlijden van een dierbare ook nog te maken krijgt met een ontslag dan kan het gebeuren dat hij gestrest raakt, depressief wordt of een burn-out oploopt.

Ook teams en organisatie hebben een bepaalde verandercapaciteit en dat is niet per definitie de som van de mensen die binnen dat team of die organisatie werken.

Vertrouwen

Als je vertrouwen hebt in de gang van zaken dan is de kans dat de verandering succesvol wordt alweer een stuk groter.

Je kunt vertrouwen hebben in:

 • Jezelf
 • Een collega
 • Je team
 • Je organisatie
 • Het idee
 • Dat het kan! (maar nog geen idee hebben hoe...)
 • Je opdrachtgever, leidinggevende, management en bestuur

Het begrijpen van de wereld om je heen

Je bent als ZP'er op allerlei manieren met de rest van de wereld verbonden. Wat is je wereld? Wat speelt zich af in je directe omgeving? Wat speelt zich af in de maatschappij? En belangrijker nog: hoe spring jij daarop in? Als je weet hoe je omgeving verandert, kun je daar gebruik van maken.

Omgaan met onzekerheden

Ook hierbij moet je je weer vragen stellen: wat is onzeker? wat is zeker? en vooral: hoe ga je met onzekerheden om?

Je kunt een aan risico management doen:

Weeg af hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich voordoet, en hoe groot het impact is als het ook werkelijk gebeurd. Is zowel de kans als de impact groot, dan is het misschien verstandig om je besluit nog eens her te overwegen. Is een van de twee klein (of alle twee) dan kun je kijken of je eventueel maatregelen kunt treffen om het risico nog kleiner te maken.
Ook moet je nagaan hoeveel je moet investeren om het risico in te dekken.
Als je dat allemaal op een rijtje hebt moet je afwegen of het zin heeft om door te zetten, of dat je je plannen aan moet passen.

Je moet in ieder geval een universeel vertrouwen hebben, te beginnen met jezelf.

Meer veranderkracht

Uit het bovenstaande blijkt dus dat je meer veranderkracht krijgt door te veranderen. Door je energie, vertrouwen etc te vergroten, meer kennis op te doen over veranderen en je verandercompetenties te ontwikkelen. Het gevolg is dat je integraal kunt veranderen. Je kunt je zaken op orde maken en houden, soepel omgaan met veranderingen en zelf veranderingen initiëren en succesvol afronden.

Stel je eigen veranderkracht vast.
De grootste risico's die je daarbij loopt zijn zelfoverschatting, gebrek aan kennis of denken dat je het weet. Om dat te ondervangen kun je het het beste laten toetsen door een deskundige. 

Neem belemmeringen weg
Bedenk wat maakt dat...? Doe een diepere analyse van wat maakt dat je niet vooruitkomt en wees vindingrijk bij het oplossen ervan.

Daag jezelf uit!

Kijk voor meer informatie op de website van Norbert: www.norberthuijzer.nl

 

Terug naar overzicht