Terug naar overzicht
16 feb. 2016 - De VAR vervalt

VAR-verklaring
Herman Sars van Sars Personeelsadvies kwam wat meer vertellen over de gevolgen van de afschaffing van de VAR voor de ZP'er.

De VAR wordt vanaf 1 mei 2016 vervangen door de DBA 
 
De reden van de vervanging is dat de VAR niet meer te controleren zou zijn. Er was wel controle, maar met name bij de lang lopende opdrachten zijn schijnconstructies moeilijk aan te pakken. De DBA moet ervoor gaan zorgen dat de verantwoordelijkheid en risico's zowel bij de zzp-er als bij de opdrachtgever komen te liggen. De toetsing of iets kan worden aangemerkt als een arbeidsrelatie blijft hetzelfde.  
 
Wijzigingen:
 • VAR is niet meer geldig, er zal worden gewerkt met voorbeeld overeenkomsten. Er zijn verschillende versies opgesteld door de belastingdienst:
  • Vrije vervanging
  • Tussenkomst (voor bemiddelingsbureaus)
  • Vervoer en aanneming van werk (bouw).
  Indien je de versie van de belastingdienst gebruikt is er -als het goed is- niets aan de hand. Deze zijn getoetst door de belastingdienst.  
  De gemarkeerde onderdelen moeten onveranderd blijven, die geven aan dat er GEEN sprake is van een arbeidsrelatie. Verder staat er een kenmerk nr op die erop vermeld moet blijven.
  Er is geen verplichting om de modellen van de belastingdienst te gebruiken, er zijn ook branche specifieke overeenkomsten. Ook is het mogelijk zelf een overeenkomst op te stellen of door de opdrachtgever. Laat deze toetsen door de belastingdienst!

  Gevolg van het ontbreken/onjuiste overeenkomst kan zijn dat je geen gebruik kunt maken van je zelfstandige aftrek als de relatie wordt aangemerkt als arbeidsrelatie.
  [In de presentatie wordt aangegeven wanneer er sprake is van een arbeidsverhouding en wanneer niet. Wil je deze ontvangen neem dan contact op met Herman.] 
 • Bij langdurige opdrachten of verschillende opdrachten van de zelfde aard blijft het een risico dat de overeenkomst kan worden aangemerkt als arbeidsrelatie. Het zelfde geldt indien de werkzaamheden en de invulling niet afwijken van dat van de werknemers. Wezen gaat voor schijn: indien partijen hebben afgesproken dat het om een overeenkomst van opdracht gaat, maar in de praktijk lijkt het op een arbeidsovereenkomst, dan wordt de overeenkomst als dusdanig aangemerkt.
  [In de presentatie wordt genoemd wanneer gebruik van de modelovereenkomst niet nodig is.]
 
Let op: formuleer opdrachten als opdracht (titel van document), omschrijf resultaten, eindtermen, fixed fee of fee op basis van resultaat. 
Terug naar overzicht