Terug naar overzicht
7 jun. 2016 - Wat kost doodgaan eigenlijk

Ankh uitvaartzorg
De themapresentatie was deze avond van Ank Mewafi van Ankh Uitvaartzorg.

 

Bij een overlijden zijn de nabestaanden kwetsbaar. Men verdiept zich op zo'n moment over het algemeen niet in wat er mogelijk is.
En er is veel mogelijk.

Zo kan er een afscheidsceremonie gehouden worden in een aula, maar ook op een andere, meer bijzondere, locatie zoals bijvoorbeeld een landgoed, of aan het strand.
Ook op rouwvervoergebied is er veel meer keuze dan men denkt: in plaats van in een standaard rouwauto kan de overledene ook in een uitvaartbus, op een motor, een fiets, een vrachtwagen of een oldtimer naar zijn of haar laatste rustplaats gebracht worden.

Uitvaartondernemers

Een heel belangrijk punt om te weten is dat men ALTIJD vrij is om te bepalen door welke uitvaartondernemer men de uitvaart wil laten doen.
Sommige ziekenhuizen hebben afspraken met de grotere uitvaartorganisaties. Dat wil zeggen dat wanneer iemand in het ziekenhuis overlijdt deze standaard wordt overgebracht naar de uitvaartorganisatie waarmee ze een regeling hebben getroffen.
Zo heeft het Spaarne Gasthuis afspraken met Dunweg. Door deze werkwijze denken de nabestaanden dan vaak dat ze ook met deze organisatie verder moeten gaan. Van het ziekenhuis krijgen ze wel een foldertje waarin een aantal feiten staan zoals dat men vrij is om te bepalen welke uitvaartondernemer de uitvaart gaat verzorgen. Maar laten we wel zijn….wie leest er, nadat men met een overlijden te maken heeft, nou zo’n foldertje door……? Het is dus logisch dat men denk dat men de betreffende organisatie in de arm moet nemen. Dit is dus absoluut niet waar! Je bent ten allen tijde vrij om te bepalen door wie je het afscheid wil laten verzorgen. Je bepaalt toch zelf ook bij wie je een auto gaat kopen of een nieuwe badkamer…..

Begeleiding

Bij een overlijden, wat zo’n grote impact heeft in iemands leven, nemen we alles voor lief. Daarom is het in zo'n periode zo belangrijk dat je door iemand wordt begeleid, waar je een goed gevoel bij hebt. Als je nog geen ervaring op dit gebied hebt, ga dan een "voorgesprek" aan met een of meerdere uitvaartondernemers. "Voel" of het klikt. In de meest kwetsbare periode moet je je op je gemak voelen bij deze persoon.

Kleine onderneming versus grote onderneming

Bij een kleine onderneming heb je altijd contact met dezelfde persoon en wordt er meer tijd en aandacht aan de nabestaanden besteed. Bij een grotere organisatie krijg je vaker te maken met verschillende personen en elke minuut telt, omdat zij hoge kosten hebben op het gebied van personeel, gebouwen en hun eigen rouwvervoer.

Uitvaartverzekering?

Is een uitvaartzekering nodig?
Nee! Het is niet noodzakelijk en ook niet verplicht:

  • Staat er genoeg op je spaarrekening dan is een uitvaartverzekering niet nodig.
  • Als je een levensverzekering hebt die niet aan je hypotheek is verbonden en uitkeert bij overlijden, dan hoef je ook geen uitvaartverzekering af te sluiten.
  • Zelf sparen is eigenlijk gewoon het beste. Alleen is hier wel discipline en financiele ruimte voor nodig.

Dekt een uitvaartverzekering alle kosten van een crematie of begrafenis?
Nee!

  • De kosten voor een eigen graf (particulier) worden niet vergoed. Standaard wordt je begraven in een algemeen graf
  • Grafstenen vallen doorgaans ook niet onder de verzekering
  • Verzekeraars hanteren maximale vergoedingen, wil je meer dan moet je extra bij sparen of de nabestaanden moeten meer betalen.

Een natura- of een kapitaalverzekering?

Bij een natura verzekering ontvang je geen geld, maar goederen en diensten die bij een uitvaart horen. Bij een kapitaalverzekering ontvang je, de naam zegt het eigenlijk al, een bedrag waarmee je (een deel van) de uitvaart kunt betalen. Het nadeel van een verzekering is dat je eigenlijk altijd voor een te laag bedrag verzekerd bent en dat er dus alsnog bijbetaald moet worden. Bovendien verplicht een naturaverzekering je om de diensten van de verzekeringsmaatschappij af te nemen. Je kunt eventueel wel in geld uit laten keren, maar dan krijg je veel minder terug dan wat je anders aan diensten zou ontvangen. En ander nadeel is dat als je meer service af wil nemen dan het verzekerde pakket biedt (bijvoorbeeld meer rouwkaarten) dat je bij moet betalen. In het omgekeerde geval krijg je echter geen geld terug.

Maar hoe duur is overlijden nou?

Een uitvaart kost geld. Hoeveel, dat hangt natuurlijk sterk af van de keuzes die je maakt. Het is duidelijk dat een lange stoet rouwauto’s en een uitgebreide catering een ander prijskaartje heeft dan een afscheid in een beperkte kring zonder catering.
Gedacht moet worden aan een minimumprijs van ongeveer 3.500 euro, maar de kosten kunnen gemakkelijk oplopen 10.000 euro of meer als je (hele) bijzondere wensen hebt.

Goed afscheid nemen helpt om verder te gaan met leven. Bij overlijden mag je bellen naar Ankh Uitvaartzorg 24/7 023 565 7977 / 06 5206 5848

Terug naar overzicht