Terug naar overzicht
22 okt. 2019 - Het einde van Windows 7 en veranderingen in de belastingen in 2020

Deze avonden hadden we weer twee onderwerpen op het programma staan. Als eerste kwam Martijn Lauwers van Office Centre aan het woord. Hij vertelde over het eind van Windows 7 op 14 januari en wat een goede vervanging zou kunnen zijn.

Windows 7 wordt niet meer ondersteund

Eerst even een misverstand opheffen: per 14 januari 2020 wordt Windows 7 niet meer ondersteund door Microsoft. Dat bekent niet dat het van de een op andere dag niet meer werkt, maar Microsoft zal er geen updates meer voor uitbrengen en langzaam maar zeker zullen steeds meer programma's niet meer werken.

Er zijn drie redenen om Windows 7 niet meer te gebruiken:

 • Veiligheid: doordat er geen updates meer worden uitgebracht zullen hackers zwakke plekken gaan gebruiken om in te breken op het systeem. Normaal gesproken worden deze zwakke plekken, zodra ze worden ontdekt gerepareerd, maar nu het systeem niet meer wordt onderhouden gebeurt dat niet meer en hebben criminelen vrij spel
 • Mogelijk verlies van klanten: doordat je niet met moderne software werkt kun je problemen krijgen met diverse wetgevingen, zoals bv de AVG en andere eisen die aan professionele systemen worden gesteld. Je kunt je voorstellen dat als het systeem niet meer wordt onderhouden, hackers ook eenvoudiger bij de klantgegevens kunnen komen, en dan ben je in principe aansprakelijk, omdat je er niet alles aan hebt gedaan om je computer zo goed mogelijk te beveiligen. Ook zal de comptabiliteit met verschillende programma's die je met Windows draait steeds lager worden. Dus je kunt steeds minder programma's gebruiken.
 • Er is een goed alternatief: Windows 10. Dit pakket start veel sneller op, heeft een helder startmenu, een goed update-proces en een heleboel nieuwe uitbreidingen

Office 365 Business Premium

Als je overstapt naar Windows 10 kun je ook gebruik maken van Office 365. Dit is een verzameling van programma's en services van Microsoft. Over het algemeen is het zo dat het goedkoper is om Office 365 aan te schaffen in plaats van de losse programma's. Je moet alleen wel goed opletten welke features het Office-pakket bevat, want als er veel dingen in zitten die je nooit zult gebruiken is het mogelijk goedkoper om toch losse producten aan te schaffen.

Martijn vertelde meer over de Business Premium versie van Office 365, omdat hij dacht dat deze het meest geschikt was voor de aanwezigen. Dit pakket bestaat uit de volgende programma's:

 • Word (tekstverwerker)
 • Excel (spreadsheets)
 • Powerpoint (presentaties)
 • Outlook (mail)
 • Publisher (opstellen drukwerk)
 • Acces (opstellen databases)

en de volgende diensten:

 • OneDrive (Clouddienst waardoor je overal bij je documenten kunt. Cloud bevindt zich ergens in Europa, dus geen problemen met de regels voor de AVG)
 • Exchange (een koppeling via je e-mailadres, waardoor je agenda, mail en contacten op al je apparaten automatisch gesynchroniseerd worden)
 • Sharepoint (een intranet-oplossing, geschikt voor grotere bedrijven)
 • Teams (een uitwisselingsmogelijkheid tussen verschillende teams van klanten of partners die het mogelijk maakt documenten en/of video's etc. te delen)
 • Skype (chat-programma)
 • Invoicing (mogelijkheid om facturen op te stellen compleet met (directe) betalingsmogelijkheden en statusoverzichten
 • MileIQ (kilometerregistratie, vooral handig op je telefoon)

Per gebruiker mag je Office 365 installeren op 5 telefoons, 5 tablets en 5 pc's en het werkt samen met zowel Windows als Mac OS en iOS van Apple en Android. 

De kosten van dit pakket zijn € 115 ex BTW per jaar. Andere pakketten hebben andere samenstellingen en andere prijzen.


Na de pauze kwam belastingadviseur Robert Brinks van CROP aan het woord. Hij bracht de aanwezigen op de hoogte van de aangekondigde veranderingen in de belastingregels.

Vennootschapsbelasting

Eerder was aangekondigd dat het tarief voor winsten boven € 200.000,-- verlaagd zou worden van 25% dit jaar naar 22,5% volgend jaar en 20,5% in 2021. Dit gaat niet door. Het lage tarief daalt volgend jaar wel van 19% naar 16,5%. Het wordt dus gunstiger om een B.V. te starten.

Box 1 Inkomstenbelasting

Het tarief van de eerste schijf stijgt van 36,65% naar 37,05%, maar het tarief van schijf 2 en 3 daalt van 38,1% naar 37,8%.

Het toptarief van schijf 4 daalt van 51,75% naar 50,5%. Let wel: de hypotheekrente kan al verschillende jaren niet meer tegen dit tarief afgetrokken worden. Net als verschillende andere aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek, zorgkosten en giften, heeft de hypotheek een eigen tarief van maximaal 46%. In 2023 zijn deze posten nog maar verrekenbaar tegen maximaal 37,05%.

Elektrische auto

In 2020 gaat de bijtelling voor elektrische auto's omhoog naar 8% over de eerste € 45.000,-- van de cataloguswaarde. Over het restbedrag wordt 22% bijtelling gerekend in 2020. In de jaren daarna zal dit nog meer op gaan lopen.

Rijd je (privé) een waterstofauto of ga je er een rijden, dan ben je goedkoper uit. Over deze voertuigen hoeft maar een bijtelling van 4% betaald te worden.

Stijging tarief Box 2

Het tarief van box 2 (dit gaat over voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals uitgekeerd dividend) stijgt in 2020 van 25% naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%

Vrije ruimte

In principe is alles wat je aan je eventuele werknemer betaald onderhevig aan loonbelasting, maar om het mogelijk te maken om bijvoorbeeld bepaalde onkosten te vergoeden is er een vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deze vrije ruimte wordt in 2020 vergroot van 1,2% naar 1,7% voor de eerste € 400.000,-- van de loonsom. Dat is een verhoging van maximaal € 2.000,--

Leasefiets

Als werkgevers hun personeel een fiets ter beschikking stellen voor hun woon-werkverkeer dan moeten ze daar een bijtelling van 7% over de adviesprijs op het loon in rekening brengen. Dit geldt ook voor ondernemers in de inkomensbelasting.

Eigenwoningforfait

De fiscale bijtelling voor de eigen woning daalt volgend jaar voor de meeste woningen van 0,65% naar 0,6%. Door de waardestijging van woningen zal dit meestal per saldo geen verschil maken.

Nieuwe Box 3 heffing

Op dit moment geldt het volgende:
Als je vermogen (bezittingen min je schulden) minder dan € 30.846 bedraagt (per persoon) dan valt deze niet onder box 3. Heb je meer dan valt alles boven dit bedrag wel onder box 3.

Vervolgens wordt over dit hogere bedrag het rendement berekend:

 1. van € 0,-- tot en met € 72.797: 1,80%
 2. van € 72.797 tot en met € 1.005.572: 4,22%
 3. meer dan 1.005.572: 5,33%

a+b+c = het rendement van box 3

De belastingheffing over box 3 is 30%

In de nieuwe regeling geldt het volgende:
Zit je onder de drempel van € 30.846,-- dan vindt er geen box 3 heffing plaats. Zit je erboven, dan is er wel een heffing, over het volledige vermogen.

Het rendement wordt voortaan als volgt berekend:

 1. waarde van al het spaargeld: 0,09%
 2. waarde overige bezittingen: 5,33%
 3. waarde schulden: 3,03%

a+b-c = inkomen box 3

Samengevat:

In de nieuwe regeling wordt de belastingheffing 33% in plaats van 30%
Spaarders worden ontzien
Belastingheffing is afhankelijk van type vermogen.

De belangrijkste consequentie is dat verhuur van onroerend goed veel zwaarder wordt belast. Zeker wanneer dit onroerend goed met een lening is gefinancierd. De lening kan immers niet meer rechtstreeks in de grondslag tegen de bezittingen worden afgezet, maar wordt slechts tegen 3,03% in aanmerking genomen- en de beleggingen of het onroerend goed voor 5,33%. 

Deze regelingen gelden overigens alleen voor "particulier" bezit. Handel je als bedrijf in panden dan gelden hele andere regels.

BTW kleine ondernemersregeling

Huidige regeling:
Als je als natuurlijk persoon minder dan € 1883,-- BTW af hoeft te dragen dan vindt er een vermindering van het af te dragen bedrag plaats. Zit je onder € 1345,-- dan hoef je helemaal geen BTW te betalen. Je moet er wel rekening mee houden dat dit wel doorwerkt naar de Inkomstenbelasting.

Per 2020 verandert er het volgende:
Allereerst geldt de nieuwe regeling voortaan ook voor rechtspersonen. Ook wordt er niet meer gekeken naar de hoeveelheid BTW die betaald moet worden (dit was niet eerlijk omdat bijvoorbeeld kapsters, die in het lage BTW-tarief vallen met dezelfde omzet langer gebruik konden maken van de oude regeling dan bv een belastingadviseur die in het hoge tarief valt). Vanaf januari wordt dus gekeken naar de omzet. De grens ligt bij € 20.000,--. Blijf je onder die grens dan hoef je geen BTW te rekenen naar je klanten toe, maar mag je ook geen BTW-aftrek doen als je iets aanschaft.

Wil je gebruik maken van deze regeling, dan moet je je voor 20 november a.s. aanmelden door een formulier in te vullen op de website van de belastingdienst. Het is niet verplicht. Als je inschat dat je minder dan € 20.000,-- gaat omzetten, maar je bent wel van plan om een grote investering te doen dan kan het gunstiger zijn om toch BTW aan te geven. 
Op de site van de belastingdienst staan voorbeelden waarmee je uit kunt zoeken of het voor jou wel of niet zin heeft.

Als je je nu aanmeldt geldt het in principe voor drie jaar, behalve als je tussendoor toch meer gaat verdienen. In dat geval moet je dit zo snel mogelijk doorgeven bij de belasting en vanaf dat moment wel weer BTW gaan rekenen op je facturen.
Als je twijfelt, kun je beter wel meedoen en eventuele investeringen even uitstellen. Ga je dan toch over de grens heen kun je je grote uitgave alsnog doen.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de regeling vooral van toepassing is voor ondernemers die redelijk low profile vanuit huis werken.

Terug naar overzicht