Terug naar overzicht
29 mei. 2018 - Waarom een (Levens)testament?

Testament
Tijdens de presentatie deze avond door Virginie de Zanger van De Zanger Juridisch Advies en Mediation werd duidelijk gemaakt dat voor een ondernemer een testament dan wel levenstestament noodzakelijk is.

Het is belangrijk voor een ondernemer dat de continuïteit van zijn onderneming gewaarborgd blijft als hij tijdelijk dan wel langdurig afwezig is. Een ongeluk zit in een klein hoekje, denk maar eens aan Michael Schumacher. Een ondernemer die plotseling wegvalt heeft zijn verantwoordelijkheden naar zijn klanten, leveranciers en ook zijn gezin. Maar wie belt zijn klanten af, wie kan ervoor zorgen dat de leveranciers doorbetaalt worden en wie boekt er inkomen over naar het gezin?

Daarnaast wil een ondernemer ook niet dat als hij na maanden revalidatie weer aan het werk kan een nagenoeg failliet bedrijf aantreft. Dus wie gaat het bedrijf tijdens zijn afwezigheid draaiende houden? Allemaal vragen om nu al over na te denken.

Volmachten

Een ondernemer kan nu al volmachten geven aan personen waarvan hij denkt dat die de taken wel aankunnen. Bijvoorbeeld een bedrijfsleider, een concullega werkzaam in dezelfde branche, de partner. Als er financiële volmacht gegeven wordt dan kan de gevolmachtigde daarmee naar de bank en de bankzaken van de tijdelijk afwezige ondernemer regelen. Er kan ook een stemvolmacht gegeven worden zodat er namens de volmachtgever in de vergadering van aandeelhouders gestemd kan worden. Deze volmachten worden vervat in een Levenstestament dat opgemaakt wordt voor een notaris. Dat is belangrijk omdat sommige rechtshandelingen die er gedaan moeten worden een notariële volmacht eisen. 

Levenstestament

In zo’n levenstestament kunnen ook wensen neergelegd worden. Bijvoorbeeld dat de gevolmachtigde maar tot een bepaald bedrag mag handelen en anders overleg moet plegen met een derde persoon. Zo’n derde persoon is meestal een toezichthouder. Deze wordt ook via het levenstestament benoemd. De gevolmachtigde moet dan eens in de zoveel tijd (ook te bepalen door de volmachtgever) rekening en verantwoording over het gevoerde beleid afleggen aan de toezichthouder. 
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de volmachtgever door zijn ongeluk of ziekte niet meer wilsbekwaam is en daardoor niet meer in de onderneming kan werken. In zijn levenstestament kan de ondernemer aangeven in welk geval de onderneming verkocht of overgedragen moet worden. 

Vermijd de kantonrechter

Door het maken van een levenstestament houdt men de regie in eigen handen. Als er niets geregeld wordt dan is het misschien wel mogelijk voor de omgeving om de zaak nog enige tijd draaiende te houden maar op een gegeven moment loopt men vast. De kantonrechter zal er dan aan te pas moeten komen om de ondernemer onder bewind te stellen.

Bij overlijden

Om bedrijfsoverdracht te bewerkstelligen als een ondernemer overlijdt is het belangrijk een testament op te maken. In dat testament kan de ondernemer een legaat opnemen waarin hij aangeeft naar wie het bedrijf gaat en hoe dat financieel geregeld wordt. Misschien is er geld genoeg en wil hij het wel schenken. Misschien wil hij wel dat de bedrijfsopvolger het bedrijf koopt tegen een bepaalde prijs etc.

Als een ondernemer niets regelt geldt het erfrecht volgens de wet. Dit houdt in dat als een ondernemer een vrouw en kinderen heeft, alle goederen uit de nalatenschap naar de langstlevende echtgenoot gaan en de kinderen een vordering in geld op de langstlevende krijgen. Op die manier gaat dus de onderneming naar de langstlevende echtgenoot terwijl het juist de bedoeling was dat een van de kinderen het bedrijf zou voortzetten. Een testament had hier uitkomst geboden. Nu heeft het kind het nakijken. 
Als iemand alleenstaand is dan erven volgens de wet de ouders, broers en zussen. Dat is dus ook geen optie als de ondernemer zijn bedrijf aan bijvoorbeeld een werknemer wilt nalaten. 

Zoals hierboven al gezegd. Om de continuïteit van de onderneming zeker te stellen is het laten opmaken van een levenstestament dan wel testament onontbeerlijk. 

Vragen?

Heb je vragen over bovenstaand verhaal? Neem dan contact op met Virginie de Zanger. Zij kan je zeker verder helpen!

Terug naar overzicht